رئیس اتاق بازرگانی ایلام در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی