اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی استان ايلام در سال 1375 و با حضور فعالان اقتصادي تاسيس شد که در بدو شكل گيري هيات نمايندگان اتاق انتخاب و فعاليت خود را آغاز كردند .

هيات نمایندگان دوره نهم (كنوني) اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن اتاق ايلام در اسفندماه 1397 با راي گيري اعضا شكل گرفت و دارای 15 عضو اصلی بوده که پنج نفر از اعضا با رأی هیأت نمایندگان به عنوان هیأت رییسه انتخاب شدند .

این اتاق درپي سقوط رژيم صدام با گسترش فعاليت هاي خود درزمينه صدور كالا و فرآورده هاي صادراتي به كشور عراق توانست نقش مهمي در افزايشصادرات استان به خارج از كشور داشته باشد .

اكنون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايلام براي حدود چهار هزار نفر كارت بازرگاني و عضویت صادر كرده كه با توجه به بازگشايي خروجي مهران و رويكرد تجاري جديد فعالیت این بازرگانان باعث گسترش تبادل اقتصادي کشورمان با عراق شده است.

همچنین این اتاق با راه اندازي شعبه نمايندگي در پايانه مرز مهران بر كيفيت و روند قانوني و اصولي تجارت به منظور توسعه فعاليت هاي اقتصادي نظارت دارد.

سقوط رژيم بعثی و به وجود آمدن شرايط جديد در كشور عراق بستر مناسب از نظر اعزام زاير و صدور كالاهاي غير نفتي براي استان فراهم آورده كه بتوان با استفاده از اين موقعيت به بازارهاي بكر عراق دسترسي پيدا كرد .

بازسازي عراق نيز به عنوان مزيتي ديگر می تواند باعث افزايش صدور كالاهاي صادراتي شامل مصالح ساختماني باشد كه در اين فرآيند اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و کشاورزی يلام با انجام كار كارشناسي و شناسايي چالش ها و فرصت ها زمينه لازم را براي مراودات تجاري فراهم آورده است .

در حالي كه مهران ابتدا نقطه اي مهجور و ناشناخته بود امروزه به همت تجار و فعالان بخش صادرات و جهت دهي اصولي اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی استان خروجي مهران به عنوان نقطه اي تثبيت شده و كليدي بيشترين حجم صادرات و فعاليت هاي تجاري در آن انجام مي شود .

ساختمان اداری اتاق بازرگاني ايلام اكنون در بلوار مدرس ، روبروي سازمان صنعت،معدن و تجارت استان واقع بوده و تلفن آن 08433337134- 08433335220 و فاکس 08433332281می باشد .