ایلام سرزمین چهارفصل

استان ايلام را بدون ترديد بايد در رديف استانهاي چهار فصل ايران دانست . زيرا در هر فصل سال جلوه اي بديع از ديگر فصل ها را مي توان درآن مشاهده كرد. زيبايي منحصر به فرد قلل برفگير و دشت هاي گسترده آن از جمله قابليتهاي ناشناخته طبيعي استان ايلام است .

استان ايلام با گستره خود دنيايي از زيبايي و تنوع طبيعي را پيش چشم گردشگران قرار مي دهد . شگفتيهاي طبيعت را مي توان در بلنداي گردنه قلاجه به عنوان نقطه انتهاي استان كرمانشاه و ابتداي سرزمين ايلام تا انتهاي كوهستان كبير كوه كه در جنوب غربي كشوردو منطقه پشتكوه و پيشكوه را تقسيم كرده ، مشاهده كرد كه همه جا به چشم مي آيد .

نگاهی به پتانسیل طبیعت گردی و گردشگری ایلام

دشت ها:

دراین استان دشت های کم وسعتی وجود دارند که مهم ترین آنها دشت های ایلام،شیروان چرداول و هلیلان است . دراین مناطق به علت دسترسی به آب های سطحی ، شهرکهای آبادیهایی با تراکم بالای جمعیت وجود دارد .دشت های دیگر منطقه عبارت اند از : صالح آباد ، مهران ، محسن آباد ، نصیریان ، دهلران ، موسیان و دشت عباس که از نوع دشت های آبرفتی و رسوبی کنار رودخانه هستند . اغلب این دشت ها ، خاک رسی با ضخامت زیاد دارند .در هر فصل دشتیهای استان با توجه به موقعیت جغرافیایی آن دراری مناظر دل انگیزی می شوند بخصوص دشتهای واقع در مناطق گرمسیری استان که در اواخر زمستان و اوایل بهار با طبیعت بسیار دیدنی خود جذاب جمعیت بسیاری است.

منابع طبیعی استان ایلام

بر اساس نقشه پوشش گیاهی مساحت منابع ملی اعم از جنگل، مرتع و بیابان در استان ایلام، 24/1754024 هکتار (قریب به 88 درصد استان) است. سهم جنگل از مساحت استان 641667 هکتار (معادل 32 درصد) و سهم مراتع و بیابان از سطح استان 1112357 هکتار ( معادل 5/55 درصد) می باشد. این مقدار برابر %5/4 جنگلها و%1 مراتع كشور و همچنين %9 سطح جنگلها و%6 مراتع زاگرس مي باشد.

جغرافیا

استان ايلام با مساحتي 20 هزار كيلومتر مربع (كمتر از 4/1 مساحت كل كشور) و جمعيت حدود 575 هزار نفر در گوشه غربي كشور واقع شده است و از جنوب با خوزستان از شرق با لرستان و از شمال با كرمانشاه همسايه بوده و از سمت غرب داراي 430 كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق است.

نواحي شمالي استان در منطقه كوهستاني رشته كوه زاگرس قرار گرفته و نواحي جنوب و جنوب غربي استان نيز جزء منطقه آب و هواي گرم و خشك كشور است كه البته زمينهاي حاصلخيز كشاورزي در اين ناحيه واقع شده و عمده محصولات كشاورزي نيز مربوط به همين بخش است به دليل همين تنوع آب و هوايي، در استان پوشش گياهي مناسبي وجود دارد بطوريكه 2/89 درصد از مساحت استان را جنگلها و مراتع تشكيل مي دهد ، پسته وحشي يا بنه با تراكم 6 درصد و ساير گونه ها از قبيل زالزالك، بادام كوهي، سماق و ... با سطح تراكم 4 درصد بوده و اين استان داراي 14 رودخانه دائمي است .