‏‏

‏‏

:: نظرسنجی

آیا در برنامه ششم توسعه نظر بخش خصوصی تامین شده است؟
telegram

announcement

namayeshgah

15bahman971

رئیس اتاق بازرگانی ایلام در نشست با معاون وزیر صمت: دولت به بخش خصوصی بیشتر اعتماد کند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایلام گفت: دولت برای بهبود امور اقتصادی باید بیش از پیش به بخش خصوصی اعتماد کند.
26dey971

رئیس اتاق بازرگانی ایلام: بخش خصوصی به سمت توانمندسازی اقتصاد حرکت می کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام گفت: بخش خصوصی به سمت توانمندسازی و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور حرکت می کند.
6t aganda