‏‏

‏‏

:: نظرسنجی

آیا در برنامه ششم توسعه نظر بخش خصوصی تامین شده است؟
telegram

announcement

namayeshgah

رییس اتاق بازرگانی ایلام: رعایت استاندارد از مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام گفت: رعایت استاندارد از مهم ترین و اصلی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

رییس اتاق بازرگانی ایلام در دیدار با استاندار جدید: بخش خصوصی در کنار دولت قرار دارد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام گفت: بخش خصوصی در کنار دولت برای رسیدن به توسعه همه جانبه کشور قرار دارد.
6t aganda