مرکز داوری

مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای اجرای بند «ح» ماده «5» قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب اسفندماه 1369 (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵) و بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380/11/14 تأسیس گردید. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی و ایران شد.

آئین نامه‌های داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری شامل "قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران"،  "آیین نامه تشکیلات مرکز داوری" و "آیین نامه هزینه های داوری"می باشد که ‌مطابق با ماده 6 قانون اساسنامه مرکز تهیه و به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده است.

موضوع فعالیت این مرکز عبارت است از حل و فصل اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین المللی از طریق داوری سازمانی وفق قانون اساسنامه، آئین نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوری (آئین داوری داخلی و بین المللی) و آئین نامه هزینه های داوری مرکز.

یادآوری می شود که مرکز داوری اتاق بازرگانی ایلام از سال 1392 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است و از هرگونه فعالیت در راستای ارائه خدمات مشاوره ای و ثبت دادخواست ارجاع به داوری برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استقبال می کند.