مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی مبداء

1-تصویر پروانه گمرکی

2- تصویر بارنامه حمل

3- تصویر کارت بازرگانی

4- فرم گواهی مبداء تایپ شده به زبان انگلیسی بدون قلم خوردگی

5- فیش بانکی هزینه صدور گواهی مبداء

توجه: صدور گواهی مبدا به کشور عراق علاوه بر داشتن پروانه گمرکی و بارنامه حمل ارائه مدارک ذیل به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، هزینه و ضررهای ناشی از تاخیر در ارسال بار ضروری است:

دریافت فرم های گواهی مبداء

فرم گواهی مبداء A

فرم گواهی مبداء

انواع صدور گواهی مبداء

1-فرم های A یا GSP) GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES) که برای صادرات به کشورهای اروپایی و آمریکایی و اقیانوسیه و ژاپن، ترکیه، روسیه، قزاقستان، اوکراین، بلاروس مورد استفاده قرار می گیرد.

2-فرم های گواهی مبداء (CERTIFICATE OF ORIGIN) که برای کشورهای آسیایی، آفریقایی مورد استفاده قرار می گیرد.

3-فرم های CSTP (CLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES) CERTIFICATE OF ORIGIN برای آن تعداد از کشورهایی که برای کالای خاص با ایران توافق نامه دارند، صادر می شود.

نکات قابل توجه برای صدور گواهی مبداء

- در مورد صادرات فرش ها و گلیم های دستبافت ارائه اصل پروانه گمرکی جهت رویت الزامی است و همچنین در مواردی که به دلایلی مراجع صادر کننده گواهی مبداء نسبت به اصالت تصویر پروانه گمرکی تردید داشته باشند، می توانند اصل پروانه گمرکی یا بارنامه حمل را مطالبه کنند.

- دارندگان کارت بازرگانی با ارائه مدارک، می توانند از هر یک از اتاق های بازرگانی صنایع و معادن گواهی مبداء دریافت کنند.

- برای کشورهای سنگاپور، چین، تایوان، هنگ کنگ، مالزی و کره می توان از هر دو نوع فرم گواهی مبداء بنا به درخواست صادر کننده استفاده کرد.

- در مواردی که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکی با مشخصات صادر کننده در بارنامه تفاوت داشته باشد، چنانچه صادر کننده در بارنامه خود دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و تقاضای دریافت گواهی مبداء به نام خود را داشته باشد می بایست صادر کننده پروانه طی نامه ای خطاب به واحد صدور گواهی مبداء پروانه صادراتی خود را با ذکر مشخصات جهت دریافت گواهی مبداء به نام صاحب بارنامه واگذار کند و در این مواردی ارائه تصویر کارت بازرگانی دو طرف الزامی است.

- شرکت های حمل دارای کارت عضویت هستند نه کارت بازرگانی، بنابراین مجوز صادرات ندارند.

- امضاء صادر کننده الزامی است.

- تایپ گواهی مبداء به عهده صادرکننده است.

- دارندگان کارت اتاق تعاون، کارت پیله وری و مرزنشینان و کسانی که دارای مجوز موردی هستند نیز می توانند گواهی مبداء به نام خود دریافت کنند.

- دارندگان کارت بازرگانی علاوه بر خودشان می توانند به طور رسمی امضاء افراد دیگری از جمله اعضاء هیات مدیره را که در روزنامه رسمی نام آنها آمده به اتاق معرفی کنند. در هر صورت چنانچه به غیر از دارندگان کارت، هر فرد دیگری امضاء کند، می بایست حتماً قبلاً امضاء وی توسط دارنده کارت (که نمونه امضاء آن در صفحه اول کارت بازرگانی است) به واحد صدور گواهی مبداء معرفی و کلیه مسئولیت های ناشی از اقدام آن را بپذیرد.

- در مواردی که صادرکننده اقدام به صدور کالاهای فاسد شدنی مانند میوه، تره بار، گل و گیاه، ماهی و میگو و لبنیات می کند با اخذ تعهد از صادر کننده مبنی بر ارائه مدارک بعد از یک هفته گواهی مبداء صادر می شود؛ بدیهی است مدارک ارائه شده بعدی می بایست منطبق بر مندرجات گواهی مبداء اخذ شده باشد.

- در مواردی که اقلام صادراتی زیاد باشد، در ستون مشخصات کالا می بایست صادر کننده درج کند AS PER ATTACH PAKING LIST NO : DATE : و در گواهی مبداء شماره PAKING LIST را ذکر نماید و به همراه گواهی مبداء PAKING LIST را جهت تایید امضاء ارائه کند.

- چنانچه وزن ناخالص در بارنامه با وزن ناخالص در گواهی مبداء متفاوت باشد، مندرجات گواهی مبداء می بایست منطبق با بارنامه حمل باشد و چنانچه وزن پروانه صادراتی از بارنامه و گواهی مبداء بیشتر باشد، اشکالی ندارد، ولیکن نباید کمتر باشد.

- می توان برای کالاهای خارجی که صادر می شوند، گواهی مبداء دریافت کرد و در چنین مواردی می بایست مدارک ورود شامل گواهی مبداء، بارنامه حمل به ایران، پروانه ورود و مدارک خروج نیز شامل پروانه گمرکی صادراتی، بارنامه حمل از ایران به کشور مقصد و گواهی مبداء تایپ شده با مبداء کالای مشخص باشد و تعرفه گواهی مبداء در چنین موارد دو برابر است.نمونه فرم گواهی مبدا A

Reference No
A

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES

CERTIFICATE OF ORIGIN

(Combined declaration and certificate)

FORM A

Issued in……………………………IRAN…………………………………………

(country)


See notes overleaf1.Goods consigned from (exporter' s business name, address,country)

2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)

4.For official use3.Means of transport and route (as far as known)

10.Number and date of invoices9. Gross weight

or other

quantity8. Origin     criterion (see notes overleaf)7. Number and kind of packages, description of goods6. Marks and numbers of packages5. Item   num-ber

12.Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details   and

Statements are correct; that all the goods were

produced in…………………………………………………………………………….

(country)


And that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to


………………………………………………………………………………………….……..

(importing country)
…………………………………………………………………………………………………

Place and date, signature and authorized signatory11. Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.IRAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIES & MINES

Place and   date, signature and stamp of certifying authority

فرم گواهی مبدا

Number-numero                                     شماره                                   . 2


گواهی مبداء

CERTIFICATE OF ORIGIN

CERTIFICAT D'ORIGINEنام و نشانی صادر کننده

1.Exporter(name, address و country)

Exportateur(nom, adresse,pays)

نام و نشانی گیرنده

3.conslgnee(name, address, country)

Destinataire(nom, adresse, pays)

مشخصات وسیله حمل

4.partlculars of transport(where required)

Renselgnements relatifs au transport(le cas echean)

7.وزن با ظرف

6.Gross weight

Poids brutعلامات و تعداد و شماره و نوع بسته بندی و مشخصات کالا

5.Marks&Numbers, Number and kind of packages;Description of the goods

Marques et numeros; Nombre et nature des colis; Designatian des marchandises


Other information –Autres renseignements           ملاحظات       It is hereby certified that the above mentioned goods

گواهی می نماید که کالای مزبور از مبدا                            originate in:

ll est certifie par la presente que les marchandises

mentionnees ci   - dessus sont originalres de

……………………………………………………………………………………..

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران CERTIFYING BODY

ORGANISME AYANT DELIVRE LE CERTIFICAT

……………………………………………………………………………………..

تاریخ و محل صدور

Place and date of issue – Lieu et date de deliverance                 مهر stamp-Timbre -

………………………………………………………………………………………

امضای مجازAuthorised signature-Signature autorisee

خواندن 12053 دفعه

منتشرشده در درباره گواهی مبدا

بازگشت به بالا