مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در سال 1390 با هدف ارائه برنامه های آموزشی و  توانمندسازی و ارتقاء دانش و آگاهی اعضای اتاق و فعالان اقتصادی فعالیت می کند.

معرفی خدمات:

•آموزش:  مرکز آموزش اتاق بازرگانی ایلام به عنوان نمایندگی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران در این استان  همواره با هدف ارتقای مهارت های کسب و کار و آشنایی فعالان اقتصادی برای کلیه دارندگان کارت بازرگانی و کلیه علاقه مندان در زیربخش های بازرگانی و بازاریابی، امور حقوقی، قوانین کسب و کار، امور مالی، حمل و نقل و آشنایی با استفاده از کارت های بازرگانی و .... برگزار می کند و برای کلیه شرکت کنندگان گواهینامه مهارت صادر می کند.

•ارائه مشاوره: این مرکز همچنین با هدف توسعه خدمات مناسب به جامعه هدف نسبت به  مشاوره های لازم در زمینه های کسب و کار، بازرگانی، بازاریابی و سایر امور مرتبط با فعالیت های اقتصادی ارائه می کند.