فرصت تاریخی برای عادی سازی با کشور عربستان، از تهدید تا فرصت

یادداشت سیدمحمد موسوی نسب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایلام: فرصت تاریخی برای عادی سازی با کشور عربستان، از تهدید تا فرصت

دیپلماسی سیاسی یکی از مهم ترین فاکتورها در عرصه روابط بین الملل و  ارتباط گسترده و قوی به منظور استفاده از ظرفیت ها برای هر کشور از اهمیت چندوجهی برخوردار است.

ارتباط سیاسی قوی و توانمند ریل گذاری مناسب و زمینه ساز دیپلماسی اقتصادی است و می تواند فرصت های جدیدی را برای روابط با کشورهای مختلف به وجود بیاورد و سیاست و اقتصاد در حقیقت پیوندی ناگسستنی دارند که مکمل یکدیگرند.

امروزه و در شرایطی که غرب بدنبال منزوی کردن کشورمان در عرصه روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها است، ارتباط موثر کشورمان با همسایگان و عادی سازی روابط می تواند تمامی معادلات غرب را نقش برآب کند.

یکی از فرصت هایی که اخیرا در زمره کارهای شاخص و تاثیرگذار در روابط بین الملل محسوب می شود، ارتباط دو سویه با عربستان است که با توجه به نقشی که این کشور در منطقه دارد دریچه جدیدی برای گسترش روابط با کشورهای منطقه به ویژه حوزه خلیج فارس ایجاد شده که می تواند فرصت های مطلوبی را فراهم کند.

ارتباط کشورمان با عربستان با توجه به نقش محوری دو کشور در منطقه ، اهمیت ویژه ای در ابعاد سیاسی، اقتصادی و بین المللی دارد چرا که این ارتباط بر روی عرصه بین المللی سایر کشورهای منطقه نیز تاثیرگذار است.

گشایش سفارتخانه های ایران و عربستان محور جدیدی را در افق سیاسی  و اقتصادی دو کشور گشوده است که باید از این فرصت تاریخی برای استفاده بهینه از ظرفیت ها نهایت بهره برده شود، که ضرورت دارد گام اول محکم برداشته شود.

در کنار فرصتی که برای عادی سازی روابط سیاسی بین کشورهای ایران و عربستان توسط دولتمردان رقم خورده است، ضرورت دارد که بخش خصوصی نیز همپای دولت تحرکات گسترده ای را برای از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری و اقتصادی به وجود آورد.

ایجاد اتاق مشترک ایران و عربستان در نخستین گام می تواند به شتاب بخشی حرکت بخش خصوصی برای ورود به عرصه فعالیت های مشترک با کشور همسایه پدید آورد.

می طلبد که در نخستین اقدام در کنار ایجاد اتاق مشترک بین دو کشور، اعضای تاثیرگذار اتاق بازرگانی کشور عربستان برای گسترش روابط با کشورمان دعوت شوند و با میزبانی از هیات های تجاری و اقتصادی عربستان و انعقاد تفاهم نامه همکاری دو سویه، تهدیدهای گذشته را به فرصت تبدیل کنیم.

بدون تردید نقش فعالان بخش خصوصی در استحکام بخشی به فعالیت های اقتصادی دو سویه بین ایران و عربستان ضمانت کننده قوی برای تداوم روابط بسیار موثر است.

اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در دور جدید می تواند از این فرصت تاریخی بیشترین بهره را ببرد و امروز فعالان اقتصادی کشورمان از هرگونه اقدامی که منجر به گسترش روابط با کشورهای همسایه شود، استقبال می کند.