رئیس اتاق بازرگانی ایلام : دستیابی به توسعه اقتصادی از مسیر دانشگاه می گذرد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در نشست با تعدادی از دانشجویان دانشگاه های ایلام گفت: دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی از مسیر دانشگاه می گذرد.

سیدمحمد موسوی نسب بر ضرورت پیوند اقتصادی و دانشگاه برای بهبود فضای کسب و کار و استفاده بهینه از ظرفیت های کشور تاکید کرد.

وی ادامه داد: پیوند اقتصاد و دانشگاه به سبب استفاده از تفکر و اندیشه متخصصان اهل فن، زمینه ساز اقتصاد پویا، بهبود فضای کسب و کار، مهار تورم، رشد تولید و در نهایت دستیابی به توسعه اقتصاد پایدار است.

رئیس اتاق بازرگانی ایلام گفت: مهم ترین رویکرد فعالیت اتاق بازرگانی ایلام در دور جدید استفاده بهینه از ظرفیت های دانشجویان حوزه اقتصادی دانشگاه های فعال این استان است.

موسوی نسب تاکید کرد: اتاق بازرگانی ایلام از همکاری و همفکری با دانشگاه و دانشجویان به ویژه در رشته های مرتبط با کشاورزی، تولید، تجارت و اقتصاد استقبال می کند.

وی اظهار کرد: بدون تردید اندیشمندان در حوزه اقتصاد می توانند با ارائه راهکارها و نقطه نظرات علمی خود باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه اقتصاد شوند.

رئیس اتاق بازرگانی ایلام  از دانشجویان درخواست کرد برای ارائه نظرات و برنامه های خود در راستای توسعه فعالیت های بازرگانی به این اتاق همکاری مناسبی داشته باشند.

موسوی نسب تاکید کرد: درهای اتاق بازرگانی ایلام برای همکاری و همفکری به روی دانشجویان باز است.

در پایان، تعدادی از دانشجویان شرکت کننده در این نشست مباحثی را در خصوص وضعیت اقتصادی استان و منطقه تشریح کردند.