با رأی هیات نمایندگان، ترکیب هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی ایلام مشخص شد

پس از اعطای اعتبارنامه هیات نمایندگان جدید اتاق بازرگانی ایلام، هیات رئیسه و رئیس جدید این اتاق با رأی هیات نمایندگان مشخص شدند و سیدمحمد موسوی نسب به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایلام انتخاب شد.

اولین نشست هیات نمایندگان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در دوره دهم برگزار شد.

در ادامه این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در دوره دهم، ترکیب هیات رئیسه جدید این اتاق را انتخاب کردند.

ترکیب هیات رئیسه جدید اتاق ایلام

سیدمحمد موسوی نسب ، رئیس

فرزاد فیض الهی ، نائب رئیس اول

 موسی فاطمی راد، نائب رئیس دوم

نصرت اله لارتی، خزانه‌دار

سجاد شیرخانی، منشی

در ادامه این نشست رئیس جدید اتاق بازرگانی ایلام  با تشکر از اعتماد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایلام ، گفت: امیدواریم با همدلی و همراهی یکدیگر تحول بزرگی در عرصه فعالیت های بخش خصوصی ایجاد کنیم.

سیدمحمد موسوی نسب، پیگیری و تحقق شعار مهم مهار تورم و رشد تولید را مهم ترین محور برنامه های بخش خصوصی در سالجاری عنوان کرد.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی مهم ترین و تاثیرگذارترین نهادهای غیردولتی است که نقش بی بدیلی در معادلات اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می کند.

موسوی نسب اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایلام ضمن استفاده از ظرفیت های اقتصادی و حمایت همه جانبه از فعالان بخش خصوصی با شتاب هرچه تمام تر در مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی حرکت می کند.