رئیس اتاق بازرگانی ایلام: تامین اجتماعی بزرگ ترین سازمان بیمه ای و درمانی کشور است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام تامین اجتماعی را بزرگ ترین سازمان بیمه ای و درمانی کشور توصیف کرد.

شعبان فروتن در همایش رابطین بیمه تامین اجتماعی استان ایلام با اشاره به اینکه نقش سازمان تامین اجتماعی در سه محور بیمه، درمان و سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت و تاثیرگذار است  بیان کرد: بیش از 50 درصد جمعیت کشور با سازمان تامین اجتماعی سرو کار دارند.

وی ادامه داد: حمایت سازمان تامین اجتماعی از جامعه هدف که بیشتر کارگر و کارفرما هستند پشتوانه مناسبی برای رفاه ، امنیت و افزایش امید به زندگی در جامعه است.

رئیس اتاق بازرگانی ایلام اظهار کرد: خوشبختانه تامین اجتماعی گام های مثبتی را برای تحول بیمه ای در کشور برداشته است که بر کسی پوشیده نیست.

فروتن در عین یادآور شد:  انتظار ما از این سازمان این است که در کنار حمایت واقعی از کارگران و کارفرمایان برای به گردش درآوردن چرخ های اقتصادی، نقش درمانی و سرمایه گذاری نیز پررنگ تر دیده شود.

وی تاکید کرد: انتظار دیگر ما این است که با تقویت و تکمیل زیرساخت ها و تجهیز بیمارستان های وابسته به تامین اجتماعی در ایلام طوری برنامه ریزی شود که کلیه مراحل درمان و عمل های جراحی در خود استان انجام شود به نحوی که کارگر ما برای استفاده از خدمات تکمیلی درمانی نباید به دیگر استان های کشور سفر کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایلام افزود: ضرورت دارد شرکت های وابسته تامین اجتماعی در بخش های اقتصادی استان ایلام نیز سرمایه گذاری موثرتری در بخش های اقتصادی استان برای اجرای طرح های بزرگ داشته باشند.

فروتن در پایان اعلام کرد، اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام از هرگونه همکاری مطلوب با سازمان تامین اجتماعی استان استقبال می کند.

در پایان این همایش از تعدادی کارفرما در استان ایلام با اهدای جایزه و لوح تقدیر شد.