دیدار هیأت رئیسه جدید اتاق بازرگانی ایلام با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران