‏‏

‏‏

یکشنبه, 24 آذر 1398 ساعت 06:09

ستاد بهره وری آب کشاورزی در اتاق بازرگانی ایلام تشکیل شد

24azar981

 

ستاد بهره وری آب کشاورزی در آیینی با حضور مسئولان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام تشکیل شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایلام در نخستین نشست این ستاد گفت: این ستاد براساس تفاهم نامه سند بهره وری آب بین اتاق بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی در استان ها تشکیل می شود.

شعبان فروتن بیان کرد: ارتقا بهره وری آب کشاورزی با مشارکت بخش های خصوصی، ارتقای امنیت غذایی با افزایش تولیدات داخلی، رشد متوسط سالیانه ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی و افزایش بهره وری آب کل تولیدات گیاهی از جمله اهداف این ستاد است.

وی ادامه داد: با تشکیل این ستاد در استان ایلام فرصت مطلوبی برای استفاده بهینه از ظرفیت های آب کشاورزی و همچنین افزایش تولیدات این بخش فراهم خواهد شد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام نیز در این نشست گفت: محدودیت آب در کشور و استان ایلام بارز است و وزارت جهاد کشاورزی سیاست هایی را در راستای بهره وری مناسب آب در سالهای اخیر یا استفاده از شیوه های مختلف در نظر گرفته است.

محمدعلی اقدسی بیان کرد: بهره وری آب با استفاده از شیوه های نوین آبیاری، توسعه کشت نشایی و تغییرات کاشت است که خوشبختانه در دستور کار اتاق بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

مصوبات:

در این نشست مقرر شد که برای اعضای اصلی این ستاد با امضای رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام حکم مسئولیت صادر شود.

همچنین مقرر شد اعضای این ستاد در خصوص مدیریت آب در نشست آینده گزارشی تهیه و ارائه کنند.

مصوب شد که صورتجلسات این ستاد توسط اتاق بازرگانی ایلام به عنوان دبیرخانه به اعضا ارائه شود.

خواندن 804 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 دی 1398 ساعت 10:49