‏‏

‏‏

چهارشنبه, 05 دی 1397 ساعت 08:23

بررسی و تصویب جزئیات سند دخل و خرج دولت در دستور کار مجلس

5dey97

لایحه بودجه روی ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بسته شد

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با سقف درآمد و هزینه ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شد و بررسی و تصویب جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار گرفت.

پایگاه خبری اتاق ایران

لایحه بودجه سال آینده که قرار بود ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی به‌ویژه در هزینه‌ها امروز هم‌زمان با ۴ دی‌ماه از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شده است.

دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ مجموع بودجه عمومی که شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است را با سقف ۴۷۸ هزار میلیارد تومان بسته است. از این رقم حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی تعلق دارد.

منابع عمومی دولت شامل درآمدها با ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(نفت و فرآورده‌های آن) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی با ۵۱ هزار میلیارد تومان است.

آنچه دولت برای منابع شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و آنها پیش‌بینی کرده بودجه‌ای حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که با مجموع بودجه عمومی سقف بودجه کل کشور را به ۱۷۰۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

در مقابل مصارف دولت نیز شامل مصارف عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها می‌شود که در بخش مصارف عمومی هزینه‌های دولت حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی با ۲۵ هزار میلیارد تومان است که مصارف عمومی را به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش ایسنا، مصارف شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مجموع کل مصارف بودجه کشور را به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان رسانده و کل بودجه در بخش درآمد و هزینه در این رقم تراز می‌شود.

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به‌شرح زیر است:

ماده‌واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پیوست شماره یک: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی

پیوست شماره سه: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به انضمام برنامه، فعالیت و بهای تمام‌شده و بودجه مناطق آزاد تجاری-صنعتی)

پیوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام‌شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) (ردیف‌های ۱۰۱۰۰۰ – ۱۲۳۳۰۵)

پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام‌شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) (ردیف‌های ۱۲۳۷۰۰ - ۲۹۵۳۳۰)

 

خواندن 392 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 16 دی 1397 ساعت 06:14