ارتباط با ما

اطلاعات تماس

آدرس:

ايلام, بلوار مدرس-روبروي سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ايلام-اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایلام

تلفن: 3337134 (0841) - 3349181 (0841)

فکس: 3332281 (0841)

فرم تماس

قسمتهای ضروری*