‏‏

‏‏

دوشنبه, 20 خرداد 1392 ساعت 07:38

منابع طبیعی استان ایلام

بر اساس نقشه پوشش گیاهی مساحت منابع ملی اعم از جنگل، مرتع و بیابان در استان ایلام، 24/1754024 هکتار (قریب به 88 درصد استان) است. سهم جنگل از مساحت استان 641667 هکتار (معادل 32 درصد) و سهم مراتع و بیابان از سطح استان 1112357 هکتار ( معادل 5/55 درصد) می باشد. این مقدار برابر %5/4 جنگلها و%1 مراتع كشور و همچنين %9 سطح جنگلها و%6 مراتع زاگرس مي باشد.

سطح مراتع استان 96/784693 هکتار و سطح بیابانها و مراتع خیلی فقیر استان که در شهرستانهای ایلام، مهران، دهلران و آبدانان واقع شده اند، 327664 هکتار است. با توجه به قرار گرفتن اراضی کشاورزی در منطقه بیابانی استان، سطح این اراضی 98995 هکتار می باشد که با احتساب این سطح، در مجموع مساحت بیابانهای استان، 424518 هکتار (معادل 21 درصد استان) است و در چهار شهرستان ایلام، مهران، دهلران و آبدانان پراکنش دارد. در استان ایلام 117 تیپ گیاهی شناسایی گردیده است که 27 تیپ آن 80 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده اند.

تاکنون برای 9/99 درصد عرصه های ملی استان سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت و صادر گردیده است. تا پایان مهرماه 1390 میزان بیش از 70000 هکتار اراضی ملی پس از استعدادیابی اراضی و در چارچوب ضوابط قانونی برای اجرای طرحهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی و ... واگذار شده است. 19 پاسگاه حفاظتی در استان دایر است که وظیفه حفاظت از عرصه های ملی را انجام می دهند.

خواندن 5632 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 16 اسفند 1396 ساعت 06:12