ارتباط با ما

اطلاعات تماس

آدرس:

ايلام, بلوار مدرس-روبروي سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ايلام-اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایلام

تلفن: 33337134 (084) - 33349181 (084) - 33335220 (084)

فکس: 33332281 (084)

فرم تماس

قسمتهای ضروری*