‏‏

‏‏

شنبه, 20 فروردين 1401 ساعت 07:51

گزارش جلسه پنجاه و سوم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام

شماره نشست : 53

تاریخ برگزاری جلسه:

07 /10 /1400

ساعت شروع :

16   عصر  

ساعت خاتمه:       18 عصر

محل نشست: سالن شهید رجایی استانداری

دستور جلسه


پیش از دستور جلسه:

 

 

دستور جلسه:

1-      ارائه گزارش شش ماهه اول سال 1400 توسط دبیر شورا

2-   رسیدگی به درخواست تعدادی از فعالین اقتصادی جهت جابجایی پول تجار و تولیدکنندگان استانی و کشوری

                                  

              

خارج از دستور:

 

 
خواندن 118 دفعه