‏‏

‏‏

یکشنبه, 10 اسفند 1399 ساعت 06:47

گزارش جلسه چهل و پنجم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام

       گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام

شماره نشست : 45       تاریخ جلسه :27/10/1399        ساعت شروع :     11   ساعت خاتمه: 12:30     محل نشست: سالن شهید

دستور جلسه:

1- پیگیری آخرین وضعیت ایجاد کارخانه نوآوری استان و بررسی میزان سهم شرکت های دانش بنیان از اعتبارات پژوهشی موضوع

2- عدم اجرایی شدن دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار با موضوع تخصیص 30درصد کل شکر تولید داخل برای مصرف مستقیم خانوار به شماره 201891/60 در تاریخ 20/8/99 صادره از دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ماده 56

مشروح مذاکرات

دستور جلسه (1):

رئیس اتاق بازرگانی ایلام در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:

شرکت های دانش بنیان باید تقویت و حمایت شوند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام بر تقویت و حمایت از شرکت های دانش بنیان برای دستیابی به توسعه پایدار با تکیه بر دانش داخلی تاکید کرد.

شعبان فروتن در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ایلام به دستور نخست جلسه مبنی بر پیگیری آخرین وضعیت ایجاد کارخانه نوآوری استان و بررسی میزان سهم شرکت های دانش بنیان از اعتبارات پژوهشی موضوع ماده 56 اشاره کرد و گفت: نقش شرکت های دانش بنیان در شرایط کنونی برای توسعه و رشد همه جانبه کشور بسیار مهم و تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در کنار دولتمردان از فعالیت های شرکت های دانش بنیان برای رسیدن به تولید انبوه براساس نیازهای داخل و صادرات تولیدات حمایت می کند.

رئیس اتاق ایلام گفت: شرکت های دانش بنیان در این استان نوپا بوده و نیازمند حمایت های ویژه هستند تا شکوفا شوند.

فروتن افزود: تامین منابع و امکانات مورد نیاز شرکت های دانش بنیان می تواند به عنوان اولویتی جدی در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد.

معاون امور اقتصادی استاندار ایلام نیز در این نشست بر ضرورت اتصال شرکت های دانش بنیان با بدنه جامعه و دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

جهانگیر رستم زاد گفت: شرکت های دانش بنیان و مراکز علم پارک علم و فناوری باید در کنار فعالیت های سخت افزاری به تولید و همچنین فعالیت های نرم افزاری اهمیت ویژه ای داشته باشند.

وی ادامه داد: حمایت از شرکت های دانش بنیان جزو مهم ترین رویکردهای دولت بوده و همواره تلاش ها زیادی برای تقویت تولید و ایده علمی این شرکت ها انجام شده است. معاون امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: هر چه شرکت های دانش بنیان به بدنه جامعه و دستگاه های اجرایی نزدیک تر شوند، می توان شاهد تولید متناسب با نیازهای واقعی بود.

رستم زاد تاکید کرد: نقش شرکت های دانش بنیان برای رسیدن به خودباوری بسیار اهمیت دارد و همه باید تلاش کنند که این شرکت ها بتوانند به خوداتکایی برسند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری ایلام نیز خواستار تقویت همه جانبه شرکت های دانش بنیان شد.

عبدالوهاب بخشنده گفت: همه باید تلاش کنیم که شرکت های دانش بنیان بتوانند ایده های علمی و کارشناسی شده خود را اجرایی کنند.

رئیس پارک علم و فناوری ایلام نیز در این نشست گفت: عملیات ایجاد مجتمع فناوری و نوآوری پارک ایلام از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

کامران طاهرپور بیان کرد: قرار است که در این مجتمع کلیه کارگاه ها، آزمایشگاه، دفاتر فروش ، سالن جلسات و تجهیزات مورد نیاز شرکت های دانش بنیان استقرار یابند.

وی ادامه داد: اکنون 78 شرکت دانش بنیان در استان ایلام فعال است که می توانند با بهره برداری از مجتمع فناوری و نوآوری پارک در آن مستقر شده و تولید لازم داشته باشند.

وی به کمبود اعتبارهای برای اجرای این طرح در خصوص عملیات عمرانی اشاره کرد و گفت: برای صدور پروانه این مجتمع شش میلیارد و 500 میلیون ریال برای واریز به حساب شهرداری ایلام نیاز است که اکنون این پارک با کمبود بودجه لازم در این زمینه مواجه است.

دستور جلسه (2):

رئیس اتاق بازرگانی ایلام در ادامه به موضوع دستور دوم جلسه مبنی بر عدم اجرایی شدن دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار با موضوع تخصیص 30درصد کل شکر تولید داخل برای مصرف مستقیم خانوار اشاره کرد. نماینده فعالان بخش خصوصی برای دریافت سهمیه شکر استان ایلام نیز این نشست گفت: در خصوص اجرایی نشدن دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار با موضوع تخصیص 30 درصد شکر تولید داخل برای مصرف خانوارتا پایان خرداد ماه مصوب و ابلاغ شده بود.

غلامرضا جوانمردی افزود: سهیمه ماهیانه استان ایلام مطابق این دستورالعمل با هفت درصد جمعیت کشور معادل 290 تن در ماه و تا پایان خرداد 1400 معادل دو هز برای تحویل شکر سهم استان شرکت نرگس نگین زاگرس معرفی شده و با وجود واریز مبلغ سهم دریافت شکر مطابق مستندات در وجه کارخانه قند بیستون، اما متاسفانه شکر سهمیه استان تحویل نشده است.

وی ادامه داد: با وجود مکاتبات فراوان سازمان صمت و معاونت اقتصادی استاندار با سازمان صمت کرمانشاه، انجمن کارخانجات قند و شکر و کارخانه بیستون نتیجه ای حاصل نشده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام نیز در این نشست گفت: مکاتبات لازم برای تخصیص سهمیه صنعتی شکر استان انجام شده و کماکان در دست پیگیری است.

رضا محمدرحیمی افزود: تلاش می شود که سهمیه اختصاص یافته ستاد تنظیم بازار برای استان ایلام جذب شود.

در این نشست مصوب شد که هزینه صدور پروانه برای مجتمع فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری (معادن شش میلیارد و 500 میلیون ریال) به صورت 50 درصد نقد پرداخت و مابقی در قالب دو چک شش ماهه از طرف پارک علم و فناوری به حساب شهرداری ایلام صادر شود.

همچنین مصوب شد که نامه ای با امضای استاندار ایلام به وزارت کشور و ستاد تنظیم بازار مبنی بر رفع موانع و مشکلات و دستورات داخلی استان های معین، هماهنگی لازم با ستاد تنظیم بازار را در راستای تامین شکر استانهای هدف مانند ایلام داشته باشند، تهیه و ارسال شود.

مصــوبات اســـتانی

عنــوان دستــور

الف) پیگیری آخرین وضعیت ایجاد کارخانه نوآوری استان و بررسی میزان سهم شرکت های دانش بنیان از اعتبارات پژوهشی موضوع

تــــصمیمات

1: مصوب شد باتوجه به اینکه پرداخت یکجای مبلغ 6500 میلیون ریال درخصوص هزینه پروانه ساخت محل کارخانه نوآوری پارک علم وفناوری مقدور نیست، پیشنهاد گردید پارک نسبت به پرداخت 50 درصد اقدام و باقیمانده در دو قسط دربازه زمانی ماهه6 تقسیط گردد.

2: مصوب گردید باتوجه به اینکه درماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از مراکزپژوهشی وفناوری در دستورالعمل فوق الذکرتعریف گردیده است ، دستگاههای اجرای استان مشمول این ماده زمینه مشارکت شرکتهای دانش بنیان را در طرح های پژوهشی فراهم آورند و دستورالعمل چگونگی مشارکت شرکت های دانش بنیان در کمیته پژوهشی استان تدوین شود

3: مصوب گردید بانک اطلاعاتی از مراکز رشدو فناور پارک های علم و فناوری جهت شناسایی زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان در استان تهیه گردد و بنا به زمینه فعالیت کاری انها جهت معرفی به دستگاههای اجرایی مرتبط به منظورحمایت از محصولاتشان اقدام لازم صورت گیرد.

4: مصوب شد باعنایت به اولویت های استاندارمحترم برای توسعه استان وتوجه ویژه ایشان به شرکت های دانش بنیان وپارک های علم وفناوری مراکز رشدوتوسعه فناوری های نوین واز طرفی تاکید ویژه رییس جمهور محترم در راستای تسریع در اقدامات وفعالیت های لازم درخصوص ایجادکارخانه نواوری پیشنهاد میگردد یک نفر به عنوان مسئول پیگیری وهماهنگی بین دستگاههای اجرایی ومراکز علمی پژوهشی وبخش خصوصی در راستای تسریع در استقرار و راه اندازی این کارخانه تعیین گردد

ب) عدم اجرایی شدن دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار با موضوع تخصیص 30درصد کل شکر تولید داخل برای مصرف مستقیم خانوار به شماره 201891/60 در تاریخ 20/8/99 صادره از دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار

تــــصمیمات

1: مصوب شد سازمان صمت واحدهای صنعتی و تولیدی را نیازسنجی کرده و نیاز شکر و روغن انها بصورت صحیح برآورد شده بنحوی که به سهولت بتوان واحدهای فعال تولیدی را از واحدهای غیر فعال تشخیص داد.

2: با توجه به مزیت نسبی استان و فراهم بودن امکان کاشت چغندر در استان، مصوب گردید که سازمان جهاد کشاورزی نسبت به امکان سنجی ایجاد کارخانه قند از چغندر در استان، مطالعات کاربردی را انجام دهد.

خواندن 757 دفعه