‏‏

‏‏

یکشنبه, 10 اسفند 1399 ساعت 06:04

گزارش جلسه چهل و سوم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام

شماره نشست : 43       تاریخ جلسه :18/06/1399        ساعت شروع :     9صبح          ساعت خاتمه: 10:30     محل نشست: سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

رسیدگی به مشکلات اجرایی دستورالعمل های مورد اختلاف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف در ارتباط با صدور پروانه ، قیمت گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری.  

مشروح مذاکرات

رئیس اتاق بازرگانی ایلام در نشست شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی:

صنعت گردشگری باید تقویت شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایلام در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت تقویت صنعت گردشگری تاکید کرد.

شعبان فروتن در این نشست با موضوع رسیدگی به مشکلات اجرایی دستورالعمل اختلافی سازمان میراث ، صنایع دستی وگردشگری و سازمان صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با مرجع مجوز فعالیت، قیمت گذاری و نظارت بر رسته هایی که از سازمان میراث فرهنگی پروانه فعالیت دارند گفت: با توجه به شرایط خاص امروزی و ضرورت استفاده بهینه از فرصت ها، می طلبد که با نگاه خاص به مقوله گردشگری نگریسته شود.

وی ادامه داد: اکنون اختلاف در خصوص نحوه صدور پروانه، نظارت و نرخ گذاری بین دو سازمان صمت و میراث فرهنگی در زمینه تاسیسات گردشگری به ویژه در خصوص هتل و رستوران ها وجود دارد که این موضوع باید بررسی و حل و فصل شود.

فروتن افزود: موضوع واصله به دبیرخانه شورای گفتگوی استان در نشست کار گروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام مطرح شد. مستندات و مدارک هر یک از سازمان های متولی دریافت و مورد بررسی قرار گرفته و با ارتباط با سایر استان ها از جمله استان اصفهان از تجربیات آن ها استفاده شد.نهایتا جلسه کارشناسی با اتخاذ پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفتگوی دولت به کار خود خاتمه داده و گزارش کارشناسی ان تهیه و به انضمام دعوتنامه برای اعضا شورای گفتگو و مدعوین ارسال گردید. در مجموع مباحث مختلفی در این زمینه مطرح شده که ضرورت دارد با تفاهم و نگاه فرابخشی به مقوله گردشگری برای توسعه این صنعت اقدام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه تمامی فعالیت ها در تاسیسات گردشگری خارج از شمول نظام صنفی است.

عبدالمالک شنبه زاده بیان کرد: بنابراین هرگونه مجوز و فعالیت بهره برداری برای تاسیسات گردشگری بر عهده میراث فرهنگی است که براساس آیین های نامه های جاری این وزارتخانه، پیشنهاد نرخ گذاری برای خدمات در کلیه تاسیسات گردشگری بر عهده میراث فرهنگی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام نیز گفت: براساس ماده 91 قانون نظام صنفی، هرگونه فعالیت صنفی حقیقی و حقوقی که با مجوز دیگر دستگاه های اجرایی دارد و در عرصه کالا یا خدمات به مصرف کنندگان اقدام می کند علاوه بر کسب مجوز از سازمان مربوطه باید پروانه کسب اخذ کند.

رضا محمدرحیمی افزود: این درحالی است که براساس تفاهم های انجام شده ما در خصوص صدور مجوز برای واحدهای صنفی با سایر دستگاه های اجرایی همکاری داریم و معتقدیم که نظارت و نرخ گذاری نیز جزو فعالیت های حوزه بازرسی این سازمان و نظام صنفی است.

استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: دستگاه های اجرایی براساس نحوه ارائه خدمات می توانند برای متقاضیان حوزه کسب و کار پروانه و مجوز فعالیت صادر کنند.

قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: این درحالی است که بحث نظارت و قیمت گذاری چون جنبه عمومی دارد قاعدتا باید از طریق بازرسان سازمان صمت و اتحادیه های وابسته و با همکاری و هماهنگی با سایر ذی نفعان انجام گیرد.

وی ادامه داد: ضرورت دارد برای رفع این اختلاف نظر و دیدگاه بین سازمان های صمت و میراث فرهنگی، موضوع مجددا به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و وظیفه قانونی هر دستگاه مشخص شود.

سلیمانی دشتکی بر ضرورت همکاری و تفاهم دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی برای ارائه خدمات در بخش های مختلف تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد که با همکاری لازم زمینه مناسبی برای تقویت صنعت گردشگری فراهم شود.

در این نشست مقرر شد کارگروهی متشکل از معاونت حوزه اقتصادی استاندار، اتاق بازرگانی، سازمان صمت، میراث فرهنگی ، اتاق اصناف و نماینده اتحادیه تاسیسات گردشگری تشکیل و ضمن استعلام کتبی از چند استان مختلف ، نحوه صدور مجوز، نظارت و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری را حداکثر ظرف مدت دو هفته در نشستی کارشناسی جمع بندی کرده و نتیجه حاصل از این جلسه کارشناسی بعنوان مصوبات شورای گفتگوی چهل و سوم مطرح شوند.

مصــوبات اســـتانی

عنــوان دستــور 1

رسیدگی به مشکلات اجرایی دستورالعمل های مورد اختلاف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف در ارتباط با صدور پروانه ، قیمت گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری.  

تــــصمیمات

مصوب شد به استناد قانون برنامه ششم توسعه سال1396 و تصویب نامه شماره 75791/51001ه تاریخ 11/06/1394 با موضوع ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی، نرخ گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری و مصوبه جلسه هجدهم مورخ 08/08/1396 هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رای دیوان عدالت اداری به شماره 1118/95 صدور مجوز و پروانه فعالیت و نیز قیمت گذاری و نظارت جزو وظایف سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

عنــوان دستــور 2

رسیدگی به مشکلات اجرایی دستورالعمل های مورد اختلاف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف در ارتباط با صدور پروانه ، قیمت گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری.  

تــــصمیمات

مصوب شد مطابق مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 21/06/1396 صرفا 31 عنوان از مجوزهای قید شده را مشمول می گردد.

عنــوان دستــور 3

رسیدگی به مشکلات اجرایی دستورالعمل های مورد اختلاف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف در ارتباط با صدور پروانه ، قیمت گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری.  

تــــصمیمات

مصوب شد سازمان میراث فرهنگی بر اساس تصمیمات شورا نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه قیمت گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری را ظرف مدت 2 هفته اقدام کرده و آن را در اختیار اعضای شورا و نیز دبیرخانه شورای گفتگو قرار دهد.

عنــوان دستــور 4

رسیدگی به مشکلات اجرایی دستورالعمل های مورد اختلاف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف در ارتباط با صدور پروانه ، قیمت گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری.  

تــــصمیمات

مصوب شد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان نسبت به اطلاع رسانی مناسب تصمیمات شورا به سرمایه گذاران و ذی نفعان ظرف یک هفته اقدام لازم بعمل آورده و یک نسخه از آن را به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال دارند.

عنــوان دستــور 5

رسیدگی به مشکلات اجرایی دستورالعمل های مورد اختلاف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف در ارتباط با صدور پروانه ، قیمت گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری.  

تــــصمیمات

مصوب شد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به تهیه برنامه زمان بندی نظارت و بازرسی از تاسیسات گردشگری استان اقدام کرده و هماهنگی لازم را با سازمان صمت و اتاق اصناف برای گشت های بازرسی مطابق برنامه زمان بندی بعمل آورند.

عنــوان دستــور 6

رسیدگی به مشکلات اجرایی دستورالعمل های مورد اختلاف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف در ارتباط با صدور پروانه ، قیمت گذاری و نظارت بر تاسیسات گردشگری.  

تــــصمیمات

مصوب شد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات قیمت ها و افزایش تورم هر گونه افزایش قیمت تاسیسات گردشگری با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی ابتدا در جلسه ستاد تنظیم بازار استان مطرح و بعد از تایید قابلیت اجرایی پیدا کند.

خواندن 801 دفعه