‏‏

‏‏

شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 08:12

گزارش اولین جلسه کارشناسی شورای گفتگو استان فروردین 97

عنوان موضوع

بررسی دلایل عدم استفاده از توان شرکت های خدمات فنی مهندسی در ایجاد و توسعه کسب و کار استان ایلام

مرجع طرح موضوع

شرکت های مستقر در مرکز کسب و کار شهرک صنعتی ایلام

شرح موضوع

در این نشست فضایی جهت آشنایی مدیران مشاور استان با نمایندگان دستگاه های دولتی را فراهم وکارشناسان حاضر با در میان گذاشتن نقطه نظرات خود در ارتباط با ضرورت ایجاد، حفظ و توسعه مشاوره در کسب و کارهای استان در همه ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری تاکید کرده و از طرفی به بیان نقاط قوت و ضعف چگونگی همکاری ها پرداختند.

ایرادات و مشکلات مطروحه

1-استفاده نکردن از ظرفیت این  شرکت ها،

2-عدم اعتماد شرکت ها و سازمان های دولتی به  شرکت های خدمات فنی مهندسی بومی،

3-عدم تمایل مراجعه به مشاوران استان به دلیل نبود دستگاه نظارتی در ایلام

4- نبود ساز وکار بومی مراجعه به شرکت های مشاور

جمع بندی

 1. تهیه دستورالعملی مبنی بر تشریح الزامات استفاده دستگاه های اجرایی از خدمات مشاورین استانی در ایجاد، حفظ و توسعه سرمایه گزاری مشابه سایر استان های موفق

 2. فراهم آمدن زمینه رتبه بندی و تعیین صلاحیت مشاورین توسط دستگاه مربوطه

 3. الزام استفاده از مشاور صلاحیت دار در کنار سرمایه گذار از ابتدا تا انتهای پروژه و پذیرش مسئولیت خود و پاسخ گوبودن مشاور

 4. برگزاری جلسات مرتب و منظم ماهیانه مشاورین با سازمان های دولتی به تفکیک و برپایه یک برنامه زمان بندی که با همکاری سه جانبه اتاق، مشاور و دستگاه اجرایی تهیه می گردد.(استانداری، فرمانداران، صنعت و معدن، تعاون، کار،رفاه اجتماعی، دارایی، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک های عامل و...)

 5. استفاده از توان مشاوران جهت برگزاری دوره های آموزشی توسط سازمان های دولتی

 6. برگزاری همایشی یک روزه جهت معرفی اهمیت مشاوره در سرمایه گذاری در جهت آشنایی بیشتر سرمایه گذاران با کارشناسان مشاور

 1. در نظر گرفتن تسهیلات مناسب با سود کم و دوره پرداخت طولانی تر جهت توانمند کردن بیشتر مشاوران

 2. بستر سازی مناسب برای استفاده از توان مشاوران در صدور خدمات فنی مهندسی

 3. تهیه فرمت یکسان تهیه طرح های توجیهی مطابق تجربیات سایر استان ها

 4. جلوگیری از تهیه طرح های توجیهی خارج از شرکت های خدمات فنی مهندسی و پذیرش طرح صرفا با مهر و امضای این شرکت ها و دبیر خانه مربوطه

 5. استفاده از توان مالی شرکت های نفتی در ایلام برای تقویت مشاوران

 6. پیگیری ایجاد کانون ، انجمن و یا کنسرسیوم مشاوران در استان توسط شرکت شهرک های صنعتی ایلام

 7. تضمین اثربخشی فعالیت های مشاوره ای و پذیرش مسئولیت خود در قبال انجام پروژه

 8.   استفاده از کارشناسان مشاور مجرب استان در کارگروه های تخصصی

پیشنهادات

در پایان مقرر گردید پیشنهادات این کمیته کارشناسی (موارد فوق )برای جلسه آینده نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام ارسال و مطرح شود.

مرجع طرح موضوع

خواندن 744 دفعه